سنجش خلوص پتاسیم سیانید

پتاسیم سیانید پودری سفید رنگ و محلول در آب است. در صورت حرارت دیدن این ماده در الکل 65 درصد نیز حل می گردد.این ماده خاصیت بازی دارد و نمک آن حاوی 96 الی98 درصد KCN می باشد.

خلوص مواد شیمیایی در فرایند های آزمایشگاهی امری بسیار مهم و ضروری است. مواد شیمیایی مورد استفاده در صورت خالص نبودن می توانند خطاهای آزمایشگاهی زیادی را به بار بیاورند و خسارات جبران ناپذیری به صنعت وارد نمایند.

پتاسیم سیانید نیز مانند سایر مواد شیمیایی ممکن است حاوی ناخالصی هایی مانند سولفید ها ، سولفات ها،کربنات ها و … باشد. برای سنجش میزان خلوص این ماده از تست های شناسایی زیر کمک می گیرند.

تست های شناسایی ناخالصی ها

سولفید ها:

1 گرم از پتاسیم سیانید را در 20 میلی لیتر آب حل می نماییم و به آن محلول استات سرب را می افزاییم. بعد از افزودن استات سرب به محلول ساخته شده در صورت خالص بودن محصول مورد استفاده باید شاهد تشکیل رسوبی سفید رنگ باشیم.

کربنات ها، فریوسیانیدها، سولفوسیانات ها:

1 میلی لیتر محلول هیدروکلریک اسید را در زیر هود به محلول حاوی 1 گرم پتاسیم سیانید و 20 میلی لیتر آب می افزاییم ( این کار حتما باید در زیر هود انجام شود زیرا در هنگام اختلاط دو ماده شاهد خروج گاز هستیم). سپس به محلول اسیدی شده چند قطره فریک کلرید اضافه می کنیم. در صورتی که محصول مورد استفاده خالص باشد نباید هیچگونه رنگ آبی و یا قرمز رنگی در محلول دیده شود.

سولفات ها:

20 میلی لیتر محلول KCN حاوی 1 گرم پتاسیم سیانید و 20 میلی لیتر آب می سازیم. محلول ساخته شده را با 5 میلی لیتر هیدروکلریک اسید، اسیدی می نماییم و به آن محلول باریم کلرید را اضافه می کنیم. با افزودن مواد ذکر شده به محلول ساخته شده در صورتی که محلول شفاف باقی بماند می توان از خلوص محصول مورد استفاده اطمینان خاطر حاصل نمود. هر گونه کدر شدگی در محلول می تواند نشان از وجود ناخالصی سولفات ها در محصول مورد استفاده باشد.

اندازه گیری مقدار کمی:

محلولی رقیق حاوی 1 گرم پتاسیم سیانید و 100 میلی لیتر آب می سازیم. مجددا میزان 10 میلی لیتر از محلول ساخته شده را با 90 میلی لیتر آب رقیق می کنیم و به آن سدیم کلراید گرانوله اضافه می کنیم. مخلوط ساخته شده را تا زمانی که رنگ شیری-سفید ثابتی تشکیل شود با نیترات نقره تیتر می کنیم.

1gr AgNO3= O.013038 gm. of KCN, log.11521

منبع

Merck, Emanuel. Chemical reagents, their purity and tests. Van Nostrand, 1914

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *