مواد شیمیایی تصفیه آب شامل تمامی ترکیبات شیمیایی هستند که در مراحل مختلف تصفیه انواع آب و پساب مورد استفاده قرار میگیرند. در ادامه لیستی از مواد تصفیه آب موجود را مشاهده میکنید. برای اطلاع از مشخصات هر محصول به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.

مهمترین مواد شیمیایی تصفیه آب کدامند ؟

روشی که برای تصفیه یک آب و یا پساب مورد استفاده قرار می گیرد ، در وهله اول به نوع ناخالصی و میزان آنها و در وهله بعد به کاربرد آب پس از تصفیه بستگی دارد. متخصصان با توجه به سنجش این دو عامل و سایر عوامل موثر مانند هزینه های عملیاتی، امکانات موجود ، شرایط محیطی و …. بهترین روش را انتخاب میکنند.

با این حال در اکثر روش های موجود استفاده از مواد شیمیایی در تصفیه آب امری اجتناب ناپذیر است. این مواد تصفیه آب عموما به منظور حذف یون های فلزی ، تنظیم pH ، از بین بردن میکروارگانیسم های مضر ، جلوگیری از تشکیل رسوب و غیره مورد استفاده قرار میگیرند ، برخی از این ترکیبات مهم عبارتند از:

لیست مواد تصفیه آب مهم

  • فلوکولانت ها
  • منعقدکننده ها
  • پلی آلومینیوم کلراید
  • آلوم
  • پلی اکریل آمید
  • ادتا
  • سدیم هیدروکسید

در ویدیوی زیر با اهمیت تصفیه ی آب و مواد شیمیایی مورد نیاز در این صنعت بیشتر آشنا خواهید شد.

برای خرید و فروش مواد شیمیایی با ما در مبتکران شیمی همراه باشید.