سنجش خلوص پتاسیم سیانید

سنجش خلوص گلیسیرین یکی از مهمترین فاکتورهای مهم برای انتخاب بهینه این محصول است.

با انجام تست های شناسایی زیر می توان به خلوص گلیسیرین پی برد.

گلیسیرین مایعی شفاف، بی رنگ ، بدون بو ، خنثی در واکنش های شیمیایی، قابل حل در آب و الکل و غیرقابل حل در اتر و کلروفورم است.

تست های خلوص

آرسنیک :

با ترکیب کردن ۱ سی سی از گلیسیرین با ۳ سی سی از محلول کلرید زرد ، مخلوط با گذشت یک ساعت نباید تیره تر شود.

عاری از اسید یا باز بودن :

بوسیله رقیق کردن ۱۰ سی سی از گلیسیرین با۵۰ سی سی از آب، محلول نباید تحت تاثیر این تغییر شناساگر کاغذ لیتموس را به رنگ قرمز یا آبی در بیاورد.

وجود مواد معدنی : 

۵ سی سی از گلیسیرین وقتی در یک ظرف رو باز قرار داده می شود و سپس به آرامی روی شعله قرار می گیرد باید بطور کامل شروع به تبخیر شدن نماید و تنها یک لکه تیره باقی بماند که با حرارت دادن شدید بطور کامل ناپدید شود.

اسیدهای چرب :

۱ سی سی از گلیسیرین را با ۲۵ سی سی از سولفوریک به غلظت ۱۶ درصد به آرامی حرارت داده می شود هیچ بوی ناخوشایند و حتی ضعیفی نباید از محلول به بیرون انتشار داده شود.

هیدروکلریک اسید (کلرایدها) :

۵ سی سی از گلیسیرین رقیق شده با ۲۵ سی سی از آب وقتی که تشکیل یک مخلوط دادند ، باید با اضافه کردن محلول نیترات نقره رنگی تیره و کدر از خود نمایش دهند.

سولفوریک و اگزالیک اسید : 

محلولی که حاوی ۵ گرم از گلیسیرین و ۲۵ سی سی از آب است نباید با اضافه کردن محلول باریم کلراید یا کلسیم کلرید هیچگونه تغییری داشته باشد.

فلزات سنگین :

۵ سی سی از گلیسیرین به وسیله ۲۵ سی سی از آب رقیق می شود و با اضافه کردن محلول هیدروژن سولفید تغییر قابل مشاهده ای نباید در این ترکیب بوجود بیاید.

کلسیم : 

۵ سی سی از گلیسیرین در ۲۵ سی سی از آب حل می شود و سپس محلول اگزالات آمونیوم به آن اضافه می گردد . در ادامه این ترکیب نباید هیچگونه تغییری داشته باشد.

قندها :

۵ سی سی از گلیسیرین با ۵۰ سی سی از آب و مقدار کم و در حد چند قطره از هیدروکلریک اسید ترکیب می شود . در ادامه به اندازه ۳۰ دقیقه در حمام آب گرما داده می شود.۱۰ سی سی از این محلول داغ و جوشان بوسیله سدیم هیدروکسید به حالت قلیایی در آمده و با ۱ سی سی از محلول فهلینگ ترکیب می شود.

هیچ هاله  یا رسوب قرمز-زرد رنگ با گذشت ۶ ساعت نباید مشاهده گردد.

منبع :

Merck, Emanuel. Chemical reagents, their purity and tests. Van Nostrand, 1914

خرید گلیسیرین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *