تصفیه آب
کاهش سختی آب به روش آهک زنیReviewed by مبتکران شیمی on Oct 2Rating:

کاهش سختی آب به روش آهک زنی

سختی آب ناشی از وجود کاتیون های کلسیم ومنیزیم درآب می باشد.هرچند که کاتیون های دیگر چون آهن ومنگنز نیز می توانند موجب سختی آب شوند ولی چون غلظت آنها درآب بسیار کم است اصطلاحا به مجموع کاتیون های کلسیم ومنیزیم سختی آب می گویند. درآب های طبیعی معمولا غلظت کلسیم حدود دو برابرمنیزیم است در حالی که درآب دریا غلظت منیزیم حدود پنج برابر کلسیم می باشد. معمولا سختی آب را می توان بصورت های زیر بیان کرد: 

الف- سختی کل: مجموع غلطت یون کلسیم ومنیزیم.

ب- سختی کربناتی یا موقتی: سختی برابریا کمترازقلیایت کل

ج- سختی غیر کربناتی یا دائم: سختی بیش از سختی کربناتیکه برابر با اختلاف سختی کل و قابلیت کل است.

د- سختی کلسیمی: قسمتی از سختی کل که ناشی از وجود یون کلسیم است.

ه- سختی منیزیمی: قسمتی از سختی کل که ناشی از وجود یون منیزیم است.

سختی آب

منظوراز سختی موقت یا سختی کربناتی ویا بعبارت بهتر سختی بی کربناتی املاح بی کربنات کلسیم منیزیم است که در اثر حرارت دادن از حالت محلول به صورت غیر محلول در می آیند.  به عنوان مثال بی کربنات کلسیم محلول در آب در اثر حرارت به رسوب کربنات کلسیم تبدیل می شود.

H2O+Ca(HCO3)2 → CO2+2H2O+CaCO3

دیده میشود که اگر تجزیه بی کربنات کلسیم در محل یا زمانی نامطلوب اتفاق افتد علاوه بر ایجاد رسوب کربنات کلسیم  گاز انیدرید کربنیک هم ایجاد میشود که باعث کاهش غیر کنترل شده  pH  می گردد.

منظواز سختی دائم یا سختی غیرکربناتی املاح سولفات، کلراید ، نیترات و…کلسیم  ومنیزیم است.که در اثر حرارت دادن(پیش از آنکه در اثر تبخیربه صورت اشباع درآید) رسوب نمی کنند.از آنالیز آب خام(آب تصفیه نشده) میتوان مقدار سختی دائم وموقت را بصورت زیر محاسبه کرد:

اگر H سختی کل یعنی مقدار ( Ca+Mg کربنات وM )  قلیاییت کل برحسب معادل کربنات باشد آنگاه :

الف- اگرM H   باشد دراین صورت سختی دائم = H-M  وسختی موقت =M

ب- اگر H=M  در این صورت سختی دائم =0 وسختی موقت=M=H

ج- اگر M > H  درآن صورت سختی دائم =0 وداریم سختی موقت =H و بی کربنات سدیم =M-H

2 نظر برای «کاهش سختی آب به روش آهک زنی»

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *