نحوه شناسایی آمین ها

برای تشخیص آمین ها (اتانول آمین ها) آزمایش های زیر را انجام دهید:

تست نقطه جوش در شرایط استاندارد:

در نتیجه با اختلاف دمایی که با هم دارند می توان آنها را از یکدیگر تشخیص داد.

تست حلالیت با آب با درصد وزنی حل شدن در آب

  • زمانیکه آب حلال است، مونو اتانول آمین در آب در دمای محیط 20 درجه سلسیوس به طور کامل حل می شود؛ و همچنین هنگامیکه MEA حلال و آب حل شونده باشد، باز هم اگر دمای محیط 20 درجه باشد به طور کامل حل می شود.
  • DEA هنگامیکه حل شونده و آب حلال باشد، در دمای محیطی 20 درجه تنها در صورتیکه مایع محلول فوق العاده سرد شود به زور کامل حل می شود.
  • تری اتانول آمین در محیطی با دمای 20 درجه سلسیوس چه حل شونده باشد و در آب حل شود و چه حلال باشد و آب در ان حل شود تنها در صورتی که محلول تری اتانول آمین و آب فوق العاده سرد شود، به صورت کامل حل می شوند.

حلالیت این ترکیبات در بعضی دیگر از حلال های آلی در دمای 25 درجه سلسیوس:

حلال استون:

مونو و تری به طور کامل در استون حل می شوند، در صورتیکه DEA تنها در زمانی که محلول واکنش  فوق العاده سرد شده باشد ، به طور کامل حل می شود. 

حلال تترا کلرید کربن:

مونو اتانول آمین و دی اتانول آمین به صورت جزیی به ترتیب 0/1 % و 0/01% درصد وزنی در تترا کلرید کربن حل می شوند ، در صورتیکه TEA به طور کامل در آب حل می شود.

حلال متانول:

مونو  و تری به طور کامل در متانول حل می شوند، در صورتیکه دی تنها در زمانی که محلول واکنش  فوق العاده سرد شده باشد ، به طور کامل حل می شود. 

مقالات و محصولات مرتبط : 

خرید دی اتانول آمین

موسسه ی مبتکران شیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *