نمک دیازونیوم

نمک دیازونیوم
ترکیب دی آزو ، ترکیبی است که در آن دو اتم نیتروژن (آزو) به صورت یون های مثبت بهم متصل میشوند.
در فرانسه نیتروژن را هنوز به نام قدیمی آن یعنی ازت (
azote ) مینامند که به معنی توانایی حمایت از زندگی است.

نمک دیازونیوم
دی آزونیوم که ترکیب بین دو نیتروژن است به وسیله یک پیوند سه گانه این دو نیتروژن را بهم متصل میکند.
بار مثبت بر روی نیتروژن قرار میگیرد و نیتروژن به حلقه بنزن متصل میشود
دی ازونیوم در صنایع رنگ ضروری هستند و کاربردهای زیادی  دارند. نمک دیازونیوم تولید شده با فنل واکنش میدهد و اگر از فنل درستی استفاده شده باشد تقریبا هر رنگی را میتوان تولید کرد.
نمک دیازونیوم به وسیله واکنش بین فنیل آمین همراه با نیتریت سدیم و هیدروکلریک اسید تشکیل میشود.
این واکنش ها در محل اسید نیتریک(
HONO) ایجاد میشود.
نمک دیازونیوم در دمای بیشتر از 10درجه سانتی گراد ناپایدار است ، در نتیجه واکنش های دیازونیوم در یخ انجام میشود.
نمک های آلیفاتیک دیازونیوم خیلی ناپایدار هستند در نتیجه از نمک های آروماتیک استفاده میشود.
تنها جفت های موجود در نم میتوانند در حلقه بنزن شرکت کنند و آن را پایدارتر کنند. بخاطر همپوشانی اورلپ های اوربیتال
p در گروه دیازو همراه با اوربیتال پای سیستم است.

اماده سازی نمک دیازونیوم:
هنگامی که آمین اولیه آروماتیک را با محلول سرد همراه با نیتروز اسید ترکیب میشود محصول حاصل یک محصول ناپایدار است که به آن نمک دیازونیوم گفته میشود.

تولید نمک دیازونیوم
این واکنش را بعنوان واکنش دیازونیشن شناخته شده است و نمک دیازونیوم تولید میشود.
برای تولید نمک طبق واکنش بالا به این صورت عمل میکنیم:

اضافه کردن محلول آبی HNO2 به محلول آمینو هیدروکلراید در حضور HCL 0 ( سعی کنید از اسید کلریدریک بیشتری استفاده کنید) این محلول را باید در حمام آب سرد گذاشت به طوری که دمای محلول به زیر 5درجه سانتی گراد برسد و در این مرحله امین اروماتیم نوع اول به دیازونیوم تبدیل میشود.
مکانیسم واکنش به صورت زیر است:
.

لینک های پر بازدید:

واکنش های نمک  دیازونیوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *