اسید های خوراکی
نام علمی اسید خوراکینام تجاریساختار مولکولیویژگی

و شکل ظاهری

موارد مصرفحلالیت

خرید اسید استیک

E260

مایع شفاف و بی رنگ

محصولات پخته شده / محصولات غلات و حبوبات / محصولات لبنی / روغن های خوراکی و چربی / ماهی، غذاهای دریایی و محصولات / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولاتشان / میوه ها، سبزیجات و آجیل و محصولات / شکر، شیرینی و شیرینی / سرکه، ترشی و سس ها

در آب و اتانول به هر میزان حل می شود.

آدیپیک اسید

E355

بلور های سفید یا کریستالی و غیر جاذب رطوبت

محصولات پخته شده / فرآورده های لبنی / روغن های خوراکی / غذاهای دریایی و ماهی و غذاهای دریایی / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / میوه، سبزیجات و آجیل و محصولات / نوشیدنی ها / سرکه، ترشی و سس

در محلول اتانول به هر میزان حل می شود. در آب جوش محلول است اما در آب با دمای 20 درجه سانتیگراد 1/4 حل می شود.

کاپریلیک اسید

E570

مایع روغنی بی رنگ

محصولات پخته / محصولات لبنی / روغن های خوراکی و چربی / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / میوه، سبزیجات و آجیل و محصولات / شکر، پودر قند و شیرینی جات

در محلول اتانول به هر میزان حل می شود؛ اما بسیار ناچیز در آب حل می شود فقط 0/068 %.

خرید اسید سیتریک

E330

بلورهای بی رنگ و بی بو و شفاف یا به صورت پودر سفید رنگ با کریستال های ریز و گرانولی

محصولات پخته شده / محصولات لبنی / روغن های خوراکی و چربی / ماهی و غذاهای دریایی و محصولات / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / میوه، سبزیجات و آجیل و محصولات / نوشیدنی / نوشیدنی / شکر، نوشیدنی شکر و شیرینی جات / نوشابه / سرکه

در آب در دمای 20 درجه سانتیگراد 59/2 % حل می شود و در محلول اتانول 1% حل می شود.

د هیدرو استیک اسید

E265

پودر کریستالی سفید یا نزدیک به سفید

فرآورده های لبنی / میوه، سبزیجات و آجیل و محصولات

در روغن سبزیجات 1/6 % و بیشتر از آب حل می شود  و در آب بسیار کم حل می شود.

فوماریک اسید

E297

پودر کریستالی یا گرانولی سفید رنگ

محصولات پخته شده / فرآورده های لبنی / روغن های خوراکی و چربی / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / میوه، سبزیجات و آجیل و محصولات / نوشیدنی ها / قند، نوشابه و شیرینی جات / نوشیدنی های الکلی

در آب خیلی کم حل می شود و با افزایش دما هم حلالیتش بیشتر می شود. در روغن سبزیجات تقریبا نامحلول است؛ و در محلول اتانول (95%) بیشتر از آب حل می شود.

گلوکونو دلتا لاکتون

E575

پودر ریز کریستالی سفید رنگ

محصولات پخته شده / فرآورده های لبنی / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / میوه، سبزیجات و آجیل و محصولات

در آب 59% حل می شود و در اتانول 1% حل می شود.

لاکتیک اسید

E270

مایع جاذب رطوبت، بی رنگ یا زرد، مانند شربت غلیظ ، غیر فرار

فرآورده های لبنی / روغن های خوراکی و چربی / ماهی و غذاهای دریایی و محصولات / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / میوه، سبزیجات و آجیل و محصولات / شکر، شیرینی و شیرینی / نوشیدنی های الکلی / سرکه، ترشی و سس ها

در آب و پروپیلن گلیکول  با دمای 25 درجه سانتیگراد محلول است و در آب جوش به سرعت حل می شود. اما در محلول اتانول (95%) تقریبا نامحلول است.

مالیک اسید

E296

پودر کریستالی یا گرانولی سفید یا تقریبا سفید

فرآورده های لبنی / روغن های خوراکی و چربی / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / میوه، سبزیجات و آجیل و محصولات / نوشیدنی ها / نوشیدنی های غیر شکر / قند، نوشابه و شیرینی سازی / نوشیدنی های الکلی

در آب با دمای 25 درجه سلسیوس به شدت محلول است.

فسفریک  اسید

E338

محلول بی رنگ

محصولات پخته شده / محصولات غلات و حبوبات / محصولات لبنی / روغن های خوراکی و چربی / ماهی و غذاهای دریایی و محصولات / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / نوشیدنی ها / نوشیدنی های غیر شکر / شیرینی و شیرینی سازی / نوشیدنی های الکلی / سرکه، ترشی و سس

در آب و محلول اتانول حل می شود.

پروپیونیک اسید

E280

مایع روغنی

محصولات پخته شده / فرآورده های لبنی / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / نوشیدنی ها / قند، شکر و شیرینی جات

در روغن سبزیجات در دمای 25 درجه سلسیوس حل می شود.

سدیم دی استات

E262

کریستال های جامد سفید و جاذب رطوبت

محصولات پخته / فرآورده های لبنی / روغن های خوراکی و چربی / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / شکر، شیرینی و شیرینی جات

در آب با دمای 25 درجه سانتیگراد 100% حل می شود.

سوکسینیک اسید

E363

کریستال های سفید یا بی رنگ

محصولات پخته شده / فرآورده های لبنی / روغن های خوراکی و چربی / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / نوشیدنی ها / شکر، شیرینی و شیرینی پزی / سرکه، ترشی و سس

در آب با دمای 100 درجه سانتیگراد 100% حل می شود؛ اما در محلول اتانول و نیز در پروپیلن گلیکول هر کدام 1% حل می شود.

تارتاریک اسید

E334

بلورهای بی رنگ و بی بو و شفاف یا به صورت پودر سفید رنگ با کریستال های ریز و گرانولی

محصولات پخته شده / محصولات لبنی / روغن های خوراکی و چربی / ماهی و غذاهای دریایی و محصولات / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / میوه، سبزیجات و آجیل و محصولات / نوشیدنی ها / نوشیدنی های غیر شکر / قند، حفظ قند و شیرینی / نوشیدنی های الکلی

به مقدار زیاد محلول در آب و با افزایش دما حلالیتش در آب بیشتر هم می شود اما در اتانول 1% حل می شود.

 

11 ماده افزودنی که در مواد غذایی استفاده می شود

14 اسیدی که در مواد غذایی استفاده می شوند، کدامند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *