اسید های خوراکی
نام علمی اسید خوراکی نام تجاری ساختار مولکولی ویژگی

و شکل ظاهری

موارد مصرف حلالیت

خرید اسید استیک

E260

.

مایع شفاف و بی رنگ

محصولات پخته شده / محصولات غلات و حبوبات / محصولات لبنی / روغن های خوراکی و چربی / ماهی، غذاهای دریایی و محصولات / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولاتشان / میوه ها، سبزیجات و آجیل و محصولات / شکر، شیرینی و شیرینی / سرکه، ترشی و سس ها

در آب و اتانول به هر میزان حل می شود.

آدیپیک اسید

E355

.

بلور های سفید یا کریستالی و غیر جاذب رطوبت

محصولات پخته شده / فرآورده های لبنی / روغن های خوراکی / غذاهای دریایی و ماهی و غذاهای دریایی / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / میوه، سبزیجات و آجیل و محصولات / نوشیدنی ها / سرکه، ترشی و سس

در محلول اتانول به هر میزان حل می شود. در آب جوش محلول است اما در آب با دمای 20 درجه سانتیگراد 1/4 حل می شود.

کاپریلیک اسید

E570

.

مایع روغنی بی رنگ

محصولات پخته / محصولات لبنی / روغن های خوراکی و چربی / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / میوه، سبزیجات و آجیل و محصولات / شکر، پودر قند و شیرینی جات

در محلول اتانول به هر میزان حل می شود؛ اما بسیار ناچیز در آب حل می شود فقط 0/068 %.

خرید اسید سیتریک

E330

.

بلورهای بی رنگ و بی بو و شفاف یا به صورت پودر سفید رنگ با کریستال های ریز و گرانولی

محصولات پخته شده / محصولات لبنی / روغن های خوراکی و چربی / ماهی و غذاهای دریایی و محصولات / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / میوه، سبزیجات و آجیل و محصولات / نوشیدنی / نوشیدنی / شکر، نوشیدنی شکر و شیرینی جات / نوشابه / سرکه

در آب در دمای 20 درجه سانتیگراد 59/2 % حل می شود و در محلول اتانول 1% حل می شود.

د هیدرو استیک اسید

E265

.

پودر کریستالی سفید یا نزدیک به سفید

فرآورده های لبنی / میوه، سبزیجات و آجیل و محصولات

در روغن سبزیجات 1/6 % و بیشتر از آب حل می شود  و در آب بسیار کم حل می شود.

فوماریک اسید

E297

.

پودر کریستالی یا گرانولی سفید رنگ

محصولات پخته شده / فرآورده های لبنی / روغن های خوراکی و چربی / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / میوه، سبزیجات و آجیل و محصولات / نوشیدنی ها / قند، نوشابه و شیرینی جات / نوشیدنی های الکلی

در آب خیلی کم حل می شود و با افزایش دما هم حلالیتش بیشتر می شود. در روغن سبزیجات تقریبا نامحلول است؛ و در محلول اتانول (95%) بیشتر از آب حل می شود.

گلوکونو دلتا لاکتون

E575

.

پودر ریز کریستالی سفید رنگ

محصولات پخته شده / فرآورده های لبنی / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / میوه، سبزیجات و آجیل و محصولات

در آب 59% حل می شود و در اتانول 1% حل می شود.

لاکتیک اسید

E270

.

مایع جاذب رطوبت، بی رنگ یا زرد، مانند شربت غلیظ ، غیر فرار

فرآورده های لبنی / روغن های خوراکی و چربی / ماهی و غذاهای دریایی و محصولات / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / میوه، سبزیجات و آجیل و محصولات / شکر، شیرینی و شیرینی / نوشیدنی های الکلی / سرکه، ترشی و سس ها

در آب و پروپیلن گلیکول  با دمای 25 درجه سانتیگراد محلول است و در آب جوش به سرعت حل می شود. اما در محلول اتانول (95%) تقریبا نامحلول است.

مالیک اسید

E296

.

پودر کریستالی یا گرانولی سفید یا تقریبا سفید

فرآورده های لبنی / روغن های خوراکی و چربی / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / میوه، سبزیجات و آجیل و محصولات / نوشیدنی ها / نوشیدنی های غیر شکر / قند، نوشابه و شیرینی سازی / نوشیدنی های الکلی

در آب با دمای 25 درجه سلسیوس به شدت محلول است.

فسفریک اسید

E338

.

محلول بی رنگ

محصولات پخته شده / محصولات غلات و حبوبات / محصولات لبنی / روغن های خوراکی و چربی / ماهی و غذاهای دریایی و محصولات / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / نوشیدنی ها / نوشیدنی های غیر شکر / شیرینی و شیرینی سازی / نوشیدنی های الکلی / سرکه، ترشی و سس

در آب و محلول اتانول حل می شود.

پروپیونیک اسید

E280

.

مایع روغنی

محصولات پخته شده / فرآورده های لبنی / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / نوشیدنی ها / قند، شکر و شیرینی جات

در روغن سبزیجات در دمای 25 درجه سلسیوس حل می شود.

سدیم دی استات

E262

.

کریستال های جامد سفید و جاذب رطوبت

محصولات پخته / فرآورده های لبنی / روغن های خوراکی و چربی / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / شکر، شیرینی و شیرینی جات

در آب با دمای 25 درجه سانتیگراد 100% حل می شود.

سوکسینیک اسید

E363

.

کریستال های سفید یا بی رنگ

محصولات پخته شده / فرآورده های لبنی / روغن های خوراکی و چربی / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / نوشیدنی ها / شکر، شیرینی و شیرینی پزی / سرکه، ترشی و سس

در آب با دمای 100 درجه سانتیگراد 100% حل می شود؛ اما در محلول اتانول و نیز در پروپیلن گلیکول هر کدام 1% حل می شود.

اسید تارتاریک

E334

.

بلورهای بی رنگ و بی بو و شفاف یا به صورت پودر سفید رنگ با کریستال های ریز و گرانولی

محصولات پخته شده / محصولات لبنی / روغن های خوراکی و چربی / ماهی و غذاهای دریایی و محصولات / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / میوه، سبزیجات و آجیل و محصولات / نوشیدنی ها / نوشیدنی های غیر شکر / قند، حفظ قند و شیرینی / نوشیدنی های الکلی

به مقدار زیاد محلول در آب و با افزایش دما حلالیتش در آب بیشتر هم می شود اما در اتانول 1% حل می شود.

 

11 ماده افزودنی که در مواد غذایی استفاده می شود

14 اسیدی که در مواد غذایی استفاده می شوند، کدامند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *