برای تماس با ما می‌توانید از روش‌های زیر استفاده نمایید

تلفن : 

۰۲۱-۷۷۶۴۱۲۱۷
۷۷۶۴۱۱۳۶ -۰۲۱
۰۲۱-۷۷۶۴۹۲۴۴ 
۰۲۱-۷۷۶۵۷۱۳۲

تلگرام :

۰۹۱۹۸۹۹۱۰۰۶ 

۰۹۱۹۸۹۹۱۰۰۸

ایمیل :

mbkchem@yahoo.com

برای ما پیام بفرستید

آدرس دفتر مرکزی