مبتکران شیمی

برای تماس با ابتکار پژوهش شیمی اروند می‌توانید از روش‌های زیر استفاده نمایید

تلفن : 

۷۷۶۴۱۱۳۶ -۰۲۱
۰۲۱-۷۷۶۴۹۲۴۴
۰۲۱-۷۷۶۵۷۱۳۲

 

تلگرام :

۰۹۱۹۸۹۹۱۰۰۶ 

۰۹۱۹۸۹۹۱۰۰7

ایمیل :

mbkchem@yahoo.com

برای ما پیام بفرستید

آدرس دفتر مرکزی