سنجش خلوص اسید فرمیک

بررسی تجربی کیفیت محصول کربنات پتاسیم

برای اطمینان از کیفیت این محصول ازمایش های زیر را انجام دهید:

  • آن را در دمای 180 درجه سانتی گراد به مدت 4 ساعت خشک کنید،  نباید بیش از % 0/5 وزن خود را از دست بدهد درغیر  این صورت رطوبت آن بالا است.
  • 1 گرم از کربنات پتاسیم را در 10 میلی لیتر آب حل کنید، سپس با دستگاه  pH متر یا با کاغذ تورنسل pH محلول را بسنجید اگر pH مترعدد بیشتر از و کاغذ تورنسل ابی رنگ شد  محلول حاصل قلیلایی است که این یکی از خواص کربنات پتاسیم است.
  • 1 گرم از کربنات پتاسیم را در 20 میلی لیتر آب حل کنید، محلول حاصل کاملا بی رنگ و شفاف خواهد بود و هیچ ناخالصی نامحلولی نخواهد داشت.
  •  این محصول به صورت پودری ودرصد خلوص آن، 99/5 %می باشد. برای اطمینان از این درصد خلوص، کربنات پتاسیم را به مدت 4 ساعت در دمای 180 درجه سانتی گراد در آون خشک کنید. سپس آن را به یک فلاسک منتقل کرده و با آب به حجم 150 میلی لیتر برساند. 4 قطره شناساگر متیل اورانژ(شناساگر) به آن بیافزایید و با اسید هیدروکلریک (HCL) 1نرمال تیتر کنید. تیتراسیون هر یک میلی لیتر از اسید هیدروکلریک 1 نرمال با 69/11 میلی گرم از کربنات پتاسیم برابر خواهد بود.
  • آزمون فلزات سنگین: این تست محتوای ناخالصی فلزی را نشان می دهد که در شرایط آزمون مشخص تغییررنگ می دهد. محدوده فلزات سنگین برای هر گرید تجاری گزارش شده که در عمل نباید از آن مقدار بیشتر باشد. بنابراین، 4 گرم از کربنات پتاسیم را در 10 میلی لیتر از آب حل کنید، 15 میلی لیتر اسید هیدروکلریک 3 نرمال به آن بیفزایید و تا نقطه جوش گرم کنید. 1 قطره فنول فتالئین به آن بیافزایید و با سدیم هیدروکسید خنثی کنید تا زمانی که محلول صورتی روشن شود. محلول را خنک کنید و با آب رقیق کنید تا به حجم 25 میلی لیتر برسد. محدوده مجاز غلظت % 0/0005 می باشد. حداکثر مقدار مجاز برای کلسیم حدود ppm 100 و برای آهن حدود ppm 10 می باشد.

برای خرید و اطلاع از قیمت کربنات پتاسیم اینجا کلیک کنید. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *