سنجش خلوص اسید فرمیک

شناسایی کیفی سدیم هگزا متا فسفات

برای شناسایی کیفی هگزا متا فسفات سدیم  می توان به طریق زیر عمل کرد:

سدیم هگزا متا فسفات را به مدت 4 ساعت در دمای 110 درجه سانتی گراد قرار  دهید. نباید بیش از %5 از وزن خود را از دست بدهد.

1 گرم ازهگزا متا فسفات سدیم را در 20 میلی لیتر آب حل کنید. محلول آن باید بی رنگ باشد. کدریت بسیار اندک نیز قابل قبول است.

یک محلول از هگزا متا فسفات سدیم  با اسیدیته کم در اثر افزودن اسید استیک رقیق بسازید (نسبت 1 به 40) و 5 میلی لیتر شناساگر سفیده تخم مرغ به آن بیفزایید. باید یک رسوب سفید رنگ تشکیل شود.

1 گرم از پودر هگزا  متا فسفات سدیم  را وزن کنید و 3-2 قطره محلول نیترات نقره به آن اضافه کنید. نباید هیچ رنگ زردی مشاهده شود.

مقدار آرسنیک در این محصول نباید بیش از 4 میکروگرم بر گرم باشد.

مقدار کلر در این محصول نباید بیش از % 0/21 باشد.

4 گرم از سدیم هگزا متا فسفات را وزن کرده و 30 میلی لیتر آب و 2 میلی لیتر اسید هیدروکلریک رقیق اضافه کنید و به مدت 1 دقیقه بجوشانید. خنک کرده و با افزودن آب به حجم 50 میلی لیتر برسانید. مقدار سولفات در این حالت نباید بیش از 0/048 باشد.

1 گرم از هگزا متا فسفات سدیم  را وزن کرده و در 30 میلی لیتر آب حل کنید و با اسید استیک رقیق خنثی کنید، سپس 2 میلی لیتر اسید استیک رقیق شده (نسبت 1 به 20) اضافه کنید و با افزودن آب به حجم 50 میلی لیتر برسانید. مقدار فلزات سنگین در این حالت نباید بیش از 20 میکروگرم بر گرم باشد.

2 گرم از سدیم هگزا متا فسفات را وزن کرده و در 5 میلی لیتر نیتریک اسید و 25 میلی لیتر آب حل کرده و به مدت 30 دقیقه بجوشانید، سپس خنک کرده و با افزودن آب به حجم 500 میلی لیتر برسانید و در صورت لزوم با کاغذ صافی فیلتر کنید. از محلول فیلتر شده به عنوان محلول نمونه استفاده کنید. 5 میلی لیتر از این محلول را برداشته و 20 میلی لیتر شناساگر اسیدوانادیک – مولیبدیک اضافه کرده و با افزودن آب به حجم 100 میلی لیتر برسانید، به خوبی تکان دهید و سپس اجازه دهید تا به مدت 30 دقیقه بماند. جذب این محلول در طول موج 400 نانومتر را اندازه بگیرید. میزان جذب ماده بر حسب میلی گرم را از منحنی استاندارد تعیین کنید و با درصد خلوص محصول مقایسه کنید.

برای خرید و  فروش هگزا متا فسفات سدیم  با ما در مبتکران شیمی در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *