سنجش خلوص اسید فرمیک

شناسایی کیفی سولفات منگنز

سولفات منگنز به صورت کریستال (هشت آبه) و پودر خشک (سه آبه) عرضه می شود. گرید کریستالی به صورت بی رنگ و تقریبا شفاف است و نوع خشک به صورت بی رنگ تا رنگ سفید می باشد که هر دو گرید طعم شور و تلخ دارند.

  • میزان حلالیت سولفات منگنز، 1 گرم در 10 میلی لیتر آب می باشد.
  • حداکثر مقدار مجاز کلرید در این محصول، % 0/014 است.
  • حداکثر مقدار مجاز سرب 10 میکروگرم بر گرم محصول است.
  • حداکثر مقدار مجاز آرسنیک، 4 میکروگرم بر گرم محصول به صورت As2O3 می باشد.

چنانچه گرید کریستالی هشت آبه سولفات منگنز را به مدت 2 ساعت در دمای 100 درجه سانتی گراد و سپس به مدت 4 ساعت در دمای 400- 300 درجه سانتی گراد خشک کنید، نباید بیش از % 52 – 40 از وزن خود را از دست بدهد.اگر بیشتر از این مقدار از وزن خود را از دست بدهد یعنی مقدار هیدراته و رطوبت آن بیشتر از این مقدار است .و اگر درصد کمتری از وزن خود را ازدست بدهد یعنی مقدار هیدراته آن ورطوبت ان کمتر از این عدد خواهد بود. 

چنانچه گرید پودری سولفات منگنز سه آبه را به مدت 4 ساعت در دمای 400 – 300 درجه سانتی گراد خشک کنید، نباید بیش از % 35 – 25 از وزن خود را از دست بدهد.

برای تعیین درصد خلوص سولفات منگنز ازمایش زیر را انجام دهید:

0/6 گرم از سولفات منگنز را وزن کرده و در 2 میلی لیتر هیدروکلرید رقیق شده (نسبت 1 به 4) حل کنید و با افزودن آب، آن را به حجم 100 میلی لیتر برسانید. دقیقا 25 میلی لیتر از این محلول را بردارید و 50 میلی لیتر آب و 5 میلی لیتر بافر آمونیاک – آمونیوم کلرید (pH=10.7) به آن اضافه کنید. 5 قطره شناساگر اریوکروم بلک تی اضافه کنید و با محلول mol/l 0/05 از EDTA تیتر کنید، تا زمانی که رنگ محلول از قرمز – بنفش به آبی  (نقطه اکی والان)تغییر کند. هر 1 میلی لیتر از محلول EDTA با غلظت mol/l 0/05 معادل با 6/018 میلی گرم از سولفات منگنز خواهد بود. 

محصولات مرتبط:

خرید سولفات منگنز

آمونیاک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *