تست خلوص اسید بوریک

شناسایی کیفی اسید بوریک

اسید بوریک یک پودر سفید یا کریستال بی رنگ است که در آب حل می شود. برای شناسایی کیفی این محصول (در واقع برای اینکه از نظر کیفی  اطمینان حاصل کنید که پودری که در اختیار دارید اسید بوریک است) می توان به طریق زیر عمل کرد:

  • یک گرم از اسید بوریک در الکل در حال جوشش، کاملا حل می شود
  • یک گرم از اسید بوریک در 25 میلی لیتر آب کاملا حل شده و یک محلول شفاف بدست می دهد.
  • اگر اسید بوریک را به مدت 5 ساعت در حضور سیلیکاژل رطوبت گیری کنید، نباید بیش از % 0/5 وزن خود را از دست بدهد.

ازمون فلزات سنگین:

  • در خصوص فلزات سنگین، یک گرم از اسید بوریک را در 23 میلی لیتر آب حل کنید و 2 میلی لیتر اسید سیتریک 1 نرمال به آن بیفزایید، در این حالت حداکثر مقدار فلزات % 0/002 خواهد بود.
  • اسید بوریک اسید ضعیفی است و درصد خلوص آن نمی تواند با تیتراسیون ساده با استفاده از سدیم هیدروکسید تعیین شود. درصد خلوص این اسید می تواند با تیتراسیون با محلول استاندارد سدیم هیدروکسید در حضور الکل های پلی هیدریک مانند گلیسرول تعیین شود. اسید بوریک گلیسرول به عنوان یک اسید قوی عمل کرده و تیتراسیون آن با سدیم هیدروکسید در حضور یک شناساگر فنل فتالئین برای تعیین درصد خلوص موثر واقع می شود. درصد خلوص این محصول از اسید بوریک، % 90 می باشد. برای اطمینان از این درصد خلوص، 2 گرم از اسید بوریک را در 100 میلی لیتر از مخلوطی با حجم برابر از گلیسیرین و آب حل کنید. پس از افزودن شناساگر فنل فتالئین، آن را با سدیم هیدروکسید 1 نرمال تیتر کنید. 50 میلی لیتر گلیسیرین اضافه کنید، رنگ صورتی محلول در این مرحله از بین می رود. سپس فنل فتالئین اضافه کرده و تیتراسیون را تا زمانی که محلول دوباره صورتی شود، ادامه دهید.هر یک میلی لیتر از سدیم هیدروکسید 1 نرمال معادل با 61/83 میلی گرم اسید بوریک خواهد بود.

لینک های مفید : 

فروش اسید بوریک

آنالیز اسید بوریک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *