کاربرد

جرم گیری: این ماده در بسیاری از صنایع برای جرم گیری و تمیز کردن مورد استفاده قرار می گیرد.محصول فوق برای حذف آب و جرم های فرآیندی از دستگاه های صنعتی استفاده می شود. استفاده ی عمده ی آن در صنایع شیمیایی و کودهای شیمیایی، صنایع لبنی و غذایی، تجهیزات دریایی و صنعت قتد و شکر می باشد.
مثلا از این ماده برای تمیز کردن بویلر های صنعتی و لوله های آن در غلظت های حدود 8 تا 10 دصد استفاده می شود تا بازده ی حرارتی بالا رود. اسید سولفامیک یک بازدارنده است که فرمولاسیون غیر آتش گیر داشته و بر خلاف HCl گازهای خطرناک متصاعد نمیکند و قابل استفاده برای استیل ضد زنگ نیز هست. نوع کاربری این محصول، با توجه به نوع و درجه ی جرم گیری در صنایع مختلف، متفاوت است.

کاغذ سازی

در صنعت کاغذ سازی، برای خنثی کردن بافر آلکالین از اسیدهای مختلفی، به ویژه HCl، استفاده میشود. هیدروکلریک اسید، به علت خوردنگی بسیار زیاد و تولید گازهای سمی، مشکلات متعددی در پی دارد. ازین روی، اسید های دیگری بعد از آن مورد استفاده قرار گرفتند که از میان آنها، امروزه،این ماده محبوبیت بیشتری یافته است. این ماده با قدرت اسیدی مشابه اسید های معدنی و قابلیت حل شدن در آب، خورندگی کمتر (قابل استفاده در استیل ضد زنگ و تجهیزات آهنی بدون پوشش)، مزایدی بیشتر از سایر مواد دارد.

همچنین، این محصول، جامدی، بدون بو است که نگهداری و استفاده از آن را راحت می کند. برتری دیگر این ماده در صنعت کاغذ سازی، محصولات جانبی محلول در آب مانند کلسیم سولفات و گاز غیر سمی تولی شده، کربن دی اکسید، است. برای خنثی سازی بافر آلکالین، ا لیتر از محلول مولار از این ماده، برای 50 گرم کلسیم کربنات، حداقل 15 عدد کاغذ با سایز 56*76 سانتی متر، کافیست.

صنایع رنگ
.

رنگ های آزو حاوی گروه های–N=N-  هستند که شامل گستره ای از رنگ های زرد و قرمز می شود. فرآیند معمول در تولید رنگ های آزو، توسط دی آزوتاسیون آمین های آروماتیک انجام می شود. این فرآیند معمولا در یک محلول اسید معدنی با افزودن نیترات اضافی مانند سدیم نیترات صورت می گیرد. بعد از کامل شدن واکنش، نیترات اضافی باید حذف شود. این حذف با افزودن اوره یا مقداری از این محصول صورت می گیرد.

البته در صورت اضافی بودن این محصول در محیط، واکنش با نمک دی آزیوم صورت می گیرد که باعث کاهش بازده می شود. بنابراین، افزودن مقدار دقیق از این ماده برای حذف نیترات الزامی است.

استری شدن

امروزه استفاده از اسیدهای جامد به عنوان کاتالیزگرهای غیرهمگن بسیار شایع شده است. این کاتالیزگرها از آنجا که به راحتی از مخلوط واکنش جدا می شوند و دوباره مورد استفاده قرار بگیرند، صرفه ی اقتصادی بهتری نسبت به این مواد به صورت همگن دارند. این محصول به فرم زویتیونیک ویژپی های کاتالیستی بسیار متمایزی دارد.

واکنش های استری شدن، از واکنش های اساسی شیمی آلی است که در تولید آلکیل استرها از کربوکسیلیک اسیدها به فراوانی رخ می دهد. یکی از در این واکنش ها معمولا 5 تا 10 درصد وزنی (وزن اسید به وزن اسید چرب) از این ماده مورد استفاده قرار می گیرد. بازده این نوع واکنش ها حدود 90 تا 95% خواهد بود.

کاربردهای دیگر

گاز کلر در آب تشکیل  HOCl می دهد که سبب ممانعت از ضد عفونی کردن آب یا خنک کردن برج های خنک کننده می شود. در استخرها برای جلوگیری از این واکنش، از این محصول استفاده می شود که سبب ایجاد N-Chloro-Sulfamic Acid شده، که در این ترکیب، هم پایداری بیشتر است و هم کلر فعالیت خود را ادامه می دهد.

از کاربردهای دیگر این محصول، به عنوان عامل کنترل pH است. در آبکاری با فلز نیکل، برای کاهش pH حمام نیکل سولفامات از محصول فوق استفاده می شود.

کاربرد دیگر این محصول در واکنش های سولفاسیون (سولفوریلاسیون) و سولفوماسیون است که به ترتیب پیوند با سولفوریک اسید یا سولفونیک اسید و پیوند با گروه OH است صورت می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *