جلوگیری از فساد علوفه دام ها با اسید فرمیک

اسیدفرمیک یک اسید آلی پرکاربرد و سازگار با محیط زیست است. اسید فرمیک در فرآیند چرم سازی و تثبیت رنگ چرم و به عنوان خنثی کننده و تنظیم pH در مراحل مختلف نساجی به کار می رود. در تولید روغن سویا، اسیدفرمیک همراه با پراکسید هیدروژن به عنوان عامل اکسیدکننده استفاده می شود. همچنین برای تنظیم مقادیر pH در سولفورزدایی از گاز دودکش، انعقاد لاتکس و سایر کاربردها استفاده می شود. اسیدفرمیک به عنوان یک دهنده هیدرید در فرایندهای شیمیایی مختلف به کار می رود. همچنین صنایع داروسازی از اسید فرمیک در تولید طیف وسیعی از ترکیبات دارویی استفاده می کند. در بهداشت خانگی و صنعتی نیز اسیدفرمیک یک ضدرسوب قوی و آفت کشی موثر محسوب می شود.

یکی از کاربردهای اسید فرمیک، بهبود کیفیت علوفه می باشد.

کیفیت علوفه بیانگر ارزش غذایی و مقدار انرژی است که در دسترس دام قرار می گیرد، به بیان بهتر، نشانگر مواد مغذی است که حیوان در کوتاه ترین مدت زمان ممکن از علوفه بدست می آورد. برای دستیابی به عملکرد دام در سطح مطلوب، تامین نیاز غذایی دام از لحاظ انرژی، پروتئین، مواد معدنی و ویتامین ها ضروری است. این امر زمانی میسر است که کیفیت علوفه از لحاظ ترکیبات شیمیایی و ویژگی های فیزیکی مورد مطالعه قرار گیرد.

در این خصوص، اسید فرمیک برای بسیاری از گونه های باکتری مانند LAB اثرات آنتی باکتریال دارد. استفاده از فرمیک اسید در زمان سیلو کردن مانع افت مواد مغذی علوفه شده و موادی مانند قند و پروتئین را برای سیلاژ فراهم می کند. همچنین منجر به کاهش چشمگیر pH طی مراحل اولیه تخمیر سیلاژ، کاهش اسید آلی و مقدار اتانول در سیلو، افزایش میزان ماده خشک مصرفی (DM) سیلاژ، حفظ کربوهیدرات های گیاهی در طول تخمیر و حفظ پروتئین گیاه از طریق کاهش پروتئولیز و دآمیناسیون و در نهایت دستیابی به یک تخمیر مطلوب در سیلاژ می شود. همچنین میزان WSC (کربوهیدرات محلول در آب) برای سیلاژ را افزایش می دهد که منبع انرژی بسیار خوبی (حتی نسبت به لاکتیک اسید) می باشد.

افزودن اسید فرمیک، مقدار اسید استیک، اسید بوتیریک و غلظت نیتروژن آمونیاکی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد و تولید اسید لاکتیک را افزایش می دهد. همین امر باعث افت سریع میزان pH و محافظت سیلاژ در مقابل میکروارگانیسم ها خواهدشد. به دلیل کاهش سریع pH که پروتئولیز را محدود می کند، نسبت لاکتیک به اسید استیک معمولا افزایش می یابد. مقدار اسید فرمیک موردنیاز برای کاهش سریع pH به ظرفیت بافری واحد بستگی دارد. از آنجایی که ظرفیت بافری حبوبات بیش از علوفه و ظرفیت بافری علوفه نارس بیش از علوفه رسیده می باشد، بنابراین در حبوبات و علوفه نارس، مقدار اسید فرمیک بیشتری باید افزوده شود. به دلیل هیدرولیز اسیدی، اسید فرمیک ممکن است موجب کاهش اندکی در NDF و ADF شود. افزودن اسید فرمیک موجب پایداری هوازی سیلاژ می گردد. همچنین در اثر افزودن اسید فرمیک به سیلاژ حاوی مقدار ماده خشک (DM) کم، افت پس آب سیلاژ ممکن است بیشتر شود.

افزودنی های حاوی اسید فرمیک تا حدود 22% برای سیلاژها و به ویژه سیلاژهای تر (مرطوب) به کار می رود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *