مشخصات فنی پلی الکترولیت کاتیونی 

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Report Date: 2017.07.10

 Product name: Anion-PAM high molecular weight

Test Date: 2017.07.10

Quantity

Result

Specification

Analysis Item

91

 88

Solid content

1800

500-2000

Molecular Weight M * 10 4

30

10-50

Hydrolysis Degree %

50

 60 

(Water Dissolve time (min

0.1

 0.2 <

% Insoluble matter 

 

فروش پلی الکترولیت کاتیونی 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *