آنالیز پلی اکریل آمید

PACKING   25 KG 

MADE IN CHINA 

RESULT

0ITEM

Off white ,or yellowish granular

Appearance

16-18

6Molecular Weight, 10 

30-35

%Degree of charge ,mol/mol

600-800

3Bulk Density,kg/m

6-9

0CPh of 0.5%solution @25 

Viscosity ,cps

390

0.10%

650

0.25%

4650

0.50%

0.5 max

%Insoluble,w/w

1000 max

Residual Acrylamide,ppm

90 min

%Mesh size ,20-80 mesh

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *