انالیز سدیم تری پلی فسفات (STPP )

                                       Certificate  of  Analysis

DATE: FEB.16, 2017

017910

BATCH NO:

SODIUM TRIPOLY PHOSPHATE

COMMODITY

20170210

ANALYSIS DATE:

TECH GRADE:

GRATE

20170210

MANUFACTURING DATE

200 MT

QUANTITY

20190209

VALIDITY:

GB/T9983-2004

ANALYSIS STANDARD

RESULTS

SPECIFICATION

ITEMS

94.03

94.0 Min

 ≥ Assay Na5P3O10 %

57.03

57 Min

 ≥  P2o5 %

0.09

0.1 Max

 ≤  Water Insoluble Matter  %

0.010

0.015 Max

   ≤ Iron Fe%

9.2-10.0

9.2-10.0

(pH value (1%water solution

90.05

90 Min

 ≥ Whiteness % 

25

10-30

Phase I

0.7

0.55-0.75

Density

خرید سدیم تری پلی فسفات مبتکران شیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *