اسیدشویی

3- اسیدشویی سطوح فلزات:
در فلز کاری آن را بعنوان یک ماده برای حذف اکسید و سایر ناخالصی ها از فولاد های کربن و فولاد ضد زنگ استفاده میشود.
یک محلول رقیق اسید هیدروفلئوریک بعنوان یک از بین بنده لکه های لعابی استفاده میشود.


اسیدشویی سطوح فلزات

برخی از الودگی ها ی خاص به ویژه الودکی های معدنی ، توسط اسید پاک میشوند و یا در اسید ها حل میشوند و یا هر دو حالت ممکن برای ان ها ایجاد میشود.
به غیر از اسید شویی و زنگ زدایی ، منظور اصلی از پاکسازی توسط اسید اثر پاک کنندگی آن است و محلول باید اسیدیته متوسطی داشته باشد.
در پاکسازی توسط اسیدها هدف از بین بردن ترکیبات روغنی و حلال ها الودگی های سنگین و محلول های قلیایی نیست بلکه هدف حذف گریس های سبک ، فیلم های اکسیدی و سایر فیلم های معدنی مشابه است.این مرحله از پاکسازی در مرحله نهایی پاکسازی پیش از ابکاری قطعات انجام میشود و تعداد زیادی از ترکیبات جهت اسید شویی در دسترس هستند و میتوانند به صورت زیر طبقه بندی شوند:
1- اسیدهای معدنی مانند هیدروکلریک اسید ،سولفوریک اسید و اسید فسفریک
2- اسیدهای جامد سولفوریک اسید مانند سدیم-بیسولفات ، سولفامیک اسید ، سولفات یا کلرید اهن ، سدیم هیپوفسفیت ، آمونیوم پرسولفات و نمک های با فلوراید
پاک کننده های اسیدی حاوی یک تعداد بیشتری از اسیدهای فوق یا نمک های آن ها ، سورفکتانت های مناسب یونی پایدار در اسید با جرم مولکولی کم مانند نونیل فنول اتوکسی شده ، حلال های آلی محلول در آب مانند بوتیل سلوسالو ، اتیلن گلیکول مونو بوتیل اتر (EGBE)، عوامل کف زدا و در برخی موارد بازدارنده های خوردگی هستند. در برخی موارد، محلولهای برپایه کرومیک اسید برای پاکسازی فولاد ضد زنگ استفاده می شوند. برای فولاد ضد زنگ، یک محلول حاوی g/l60 از CrO3  ، g/l60 از H2SO4 ، g/l60 از هیدروکلریک اسید  در دمای اتاق استفاده می شود.
محلول دیگری که بدین منظور استفاده می شود ترکیبی از HNO3 ) 10تا 50% حجمی) و HF( 1-3% حجمی)است.
مزیت استفاده از اسیدهای آلی نسبت به اسیدهای معدنی متعدد است. اکثر این اسیدها غیر فرار هستند ، خورندگی کمی دارند، حمل و نقل آنها ایمن تر است و می توانند فلز حل  شده را جذب کنند.

لینک های مرتبط:
1-تولید ترکیبات ارگانوفلوئورین و تولید فلوراید
3- حکاکی بر روی شیشه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *