سنجش خلوص اسید فرمیک

شناسایی کیفی سدیم تری پلی فسفات ( STPP)

  • خرید سدیم تری پلی فسفات به شکل پودر، کریستال یا گرانول بدون بو و سفید یا بی رنگ در بازار موجود می باشد
  • حداکثر مقدار کلرید در این گرید، % 0/21 می باشد.
  • حداکثر مقدار فلوئورید در این گرید، 5 میلی گرم بر کیلوگرم می باشد.
  • حداکثر مقدار آرسنیک در این گرید، 4 میلی گرم در کیلوگرم محصول می باشد.
  • پس از خشک کردن به مدت 4 ساعت در دمای 110 درجه سانتی گراد، نباید بیش از %5 از وزن خود را از دست بدهد. در غیر اینصورت رطوبت آن زیاد است. 
  • یک محلول 10 میلی لیتری از  تری پلی فسفات تهیه کنید (نسبت 1 در 100)، اسید استیک رقیق شده به آن بیفزایید (نسبت 1 در 20) تا کمی اسیدی شود. سپس 1 میلی لیتر محلول نیترات نقره (با غلظت 1 در 50) به آن اضافه کنید. باید یک رسوب سفید رنگ تشکیل شود.
  • 1 گرم از سدیم تری پلی فسفات پودری را به 20 میلی لیتر آب اضافه کرده و با گرم کردن حل کنید. یک محلول بی رنگ و یا تنها اندکی کدر تشکیل می شود.  1 گرم از سدیم تری پلی فسفات پودری وزن کرده و 3-2 قطره محلول نیترات نقره (نسبت 1 به 50) به آن اضافه کنید. رنگ محلول نباید زرد شود.
  • 4 گرم از سدیم تری پلی فسفات پودری را وزن کرده، 30 میلی لیتر آب به آن بیفزایید، 2 میلی لیتر اسید هیدروکلریک رقیق شده (نسبت 1 در 4) به آن اضافه کنید، به مدت 1 دقیقه بجوشانید و با افزودن آب به حجم 50 میلی لیتر برسانید. حداکثر مقدار سولفات در این ترکیب، 0.8 می باشد.

برای اطمینان از درصد خلوص :

  •  بین 5/5 تا 6 گرم از سدیم تری پلی فسفات بدون آب وزن کنید و در 40 میلی لیتر آب در یک ظرف 400 میلی لیتری حل کنید، 100 میلی لیتر اسید هیدروکلریک 1 نرمال به آن اضافه کنید. یک جریان هوای بدون دی اکسیدکربن را به مدت 30 دقیقه از محلول عبور دهید تا کربن دی اکسید را از سیستم خارج کند. سپس الکترودهای یک pH متر را در محلول قرار دهید. محلول را با سود مایع 1 نرمال تیتر کنید تا به pH=4 برسد. حجم اسید هیدروکلریک 1 نرمال مصرفی را محاسبه کنید (A). محلول را از جذب دی اکسیدکربن از طریق هوا حفاظت کنید و تیتراسیون با سدیم هیدروکسید 1 نرمال را ادامه دهید تا زمانی که pH به 8/8 برسد. حجم سدیم هیدروکسید 1 نرمال مصرفی در این تیتراسیون را محاسبه کنید (B). اگر حجم سدیم هیدروکسید در تیتراسیون نخست (A) برابر یا بزرگتر از دو برابر حجم سدیم هیدروکسید مصرفی در تیتراسیون دوم 2(B) بود، هر میلی لیتر از سدیم هیدروکسید در تیتراسیون دوم معادل با 9/163 میلی گرم از سدیم تری پلی فسفات می باشد. اگر حجم سدیم هیدروکسید در تیتراسیون نخست (A) کوچکتر از دو برابر حجم سدیم هیدروکسید مصرفی در تیتراسیون دوم  2(B)بود، هر میلی لیتر از تفاضل این دو حجم یعنی (A)-(B) از سدیم هیدروکسید مصرفی معادل با 9/163 میلی گرم از سدیم تری پلی فسفات می باشد. 

مقالات و محصولات مرتبط:

سدیم تری پلی فسفات و آشنایی با کاربرد های آن

خرید سدیم تری پلی فسفات

سود مایع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *