آمینو اسید

 

آمینو اسید ها و پروتئین ها از اتصال چند آمینو اسید با یکدیگر زنجیره بزرگی تشکیل میشود که به این زنجیره بزرگ پروتئین میگویند. آمینو اسید ها شامل ، کربن ، هیدروژن ، اکسیژن و نیتروژن میباشد بعضی از آمینو اسید ها شامل عناصر دیگری مانند گوگرد هستند ،پروتئین ها عناصری حیاتی برای زندگی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.