شناسایی کیفی نیتریت سدیم

نیتریت سدیم را در ظروف محکم و در محدوده دمایی 30-15 درجه سانتی گراد (بهترین دما 25 درجه سانتی گراد است) نگهداری کنید.

برای شناسایی کیفی نیتریت سدیم می توان به طریق زیر عمل کرد:

1 گرم از نیتریت سدیم را در 20 میلی لیتر آب حل کنید. محلول حاصل باید بی رنگ و کاملا شفاف باشد.

نیتریت سدیم را به مدت 5 ساعت در دمای 100 درجه سانتی گراد قرار دهید. نباید بیش از % 3 از وزن خود را از دست بدهد. 

نیتریت سدیم را به مدت 4 ساعت با سیلیکاژل خشک کنید، نباید بیش از % 25/0 از وزن خود را از دست بدهد.

مقدار سرب در این محصول نباید بیش از 20 میکروگرم در کیلوگرم باشد.

1 گرم از سدیم نیتریت را در اسید هیدروکلریک 3 نرمال حل کنید و در یک حمام آب تبخیر کنید. این کار را تا زمانی ادامه دهید که بوی اسید هیدروکلریک دیگر احساس نشود. باقیمانده را در 23 میلی لیتر آب حل کرده و 2 میلی لیتر اسید استیک 1 نرمال به آن اضافه کنید. مقدار فلزات سنگین در این حالت نباید بیش از 20 میکروگرم در کیلوگرم (یعنی % 002/0) باشد.

1 گرم از نیتریت سدیم را در 100 میلی لیتر آب حل کنید. 10 میلی لیتر از این محلول را برداشته و 1 میلی لیتر اسید هیدروکلریک به آن اضافه کنید. اجازه دهید تا در حمام آب تبخیر شود. باقیمانده آن را در 1 میلی لیتر اسید هیدروکلریک رقیق شده حل کنید و 20 میلی لیتر آب بیفزایید. مقدار سولفات نباید بیش از % 24/0 شود.

5/0 گرم از نیتریت سدیم را در 5 میلی لیتر آب حل کنید و 2 میلی لیتر اسید هیدروکلریک اضافه کنید و اجازه دهید تا در یک حمام آب تبخیر شود. باقیمانده را در 5 میلی لیتر آب حل کنید. مقدار آرسنیک نباید بیش از 4 میکروگرم در هر گرم شود.

برای اطمینان از درصد خلوص این محصول، 1 گرم از نیتریت سدیم خشک شده را در 100 میلی لیتر آب حل کنید و این محلول را محلول A بنامید. از طرفی 40 میلی لیتر از پتاسیم پرمنگنات mol/l 1/0 را در یک ارلن مایر بریزید و 100 میلی لیتر آب و 5 میلی لیتر اسید سولفوریک به آن اضافه کنید. اکنون 10 میلی لیتر از محلول A را به این ارلن مایر اضافه کنید. دقت شود که هنگام افزودن نوک پی پت را زیر سطح مایع نگهدارید. 5 دقیقه به آن زمان بدهید و 25 میلی لیتر اسید اگزالیک mol/l 05/0 اضافه کرده و تا دمای 80 درجه سانتی گراد گرم کنید. سپس با پتاسیم پرمنگنات mol/l 02/0 تیتر کنید. هر 1 میلی لیتر از پتاسیم پرمنگنات mol/l 02/0 معادل با 4498/3 میلی گرم از نیتریت سدیم خواهد بود.

فروش نیتریت سدیم 

فروش سدیم نیتریت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *