سنجش خلوص اسید فرمیک

تری سدیم فسفات و شناسایی کیفی آن:

این محصول به صورت پودر، گرانول یا کریستال های بدون بو و سفیدرنگ می باشد. نوع آب دار آن به شکل مونو، هگزا، اکتا، دکا و دودکا هیدراته عرضه می شود.

برای شناسایی کیفی این محصول می توان به طریق زیر عمل کرد:

1 گرم از تری سدیم فسفات را در 100 میلی لیتر آب حل کنید. pH آن در محدوده 12/5 – 11/5 می باشد.

درصد مواد حل نشدنی نباید بیش از % 0/2 باشد.

مقدار فلوئورید نباید بیش از 50 میلی گرم در هر کیلوگرم تری سدیم فسفات باشد.

آرسنیک نباید بیش از 3 میلی گرم در هر کیلوگرم تری سدیم فسفات باشد.

مقدار سرب نباید بیش از 4 میلی گرم در هر کیلوگرم تری سدیم فسفات باشد.

تری سدیم فسفات را به مدت 2 ساعت در دمای 120 درجه سانتی گراد و سپس به مدت 30 دقیقه در دمای 800 درجه سانتی گراد خشک کنید. گرید بدون آب نباید بیشتر از %2 از وزن خود را از دست بدهد. گرید مونوهیدارته نباید بیش از از وزن خود را از دست بدهد. همچنین میزان افت وزن گرید دودکاهیدراته، حدود % 58- 45 خواهد بود.

آزمون سدیم:

5 میلی لیتر از محلول تری سدیم فسفات (غلظت 1 در 20) تهیه کنید. 1 میلی لیتر استیک اسید و 1 میلی لیتر اورانیل زینک استات به آن اضافه کنید. ظرف مدت چند دقیقه، باید یک رسوب کریستالی زردرنگ تشکیل شود.

آزمون فسفات:

5 میلی لیتر از محلول تری سدیم فسفات (غلظت 1 در 20) تهیه کنید. 1 میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ و 5 میلی لیتر شناساگر آمونیوم مولیبدیت به آن بیفزایید. باید یک رسوب زرد قناری درخشان تشکیل شود.

برای اطمینان از درصد خلوص این محصول:

2 گرم از تری سدیم فسفات خشک شده را در 50 میلی لیتر آب حل کنید و در دمای 15 درجه سانتی گراد حفظ کنید. چند قطره شناساگر متیل نارنجی اضافه کنید. محلول را با اسید هیدروکلریک mol/l 1 تیتر کنید. هر 1 میلی لیتر از اسید هیدروکلریک mol/l 1 معادل با 97/81 میلی گرم از تری سدیم فسفات خواهد بود.

یک روش دیگر این است که 6 – 5/5 گرم از تری سدیم فسفات بدون آب را در 40 میلی لیتر آب در یک بشر 400 میلی لیتری حل کنید و 100 میلی لیتر اسیدهیدروکلریک 1 نرمال به آن اضافه کنید. یک جریان از هوای بدون کربن دی اکسید را از محلول عبور دهید. الکترودهای pHمتر را در محلول قرار دهید. محلول را با سدیم هیدروکسید 1 نرمال تیتر کنید تا زمانی که pH به حدود 4 برسد، حجم مصرفی از اسید هیدروکلریک را محاسبه کرده و آن را (A) بنامید. محلول را از جذب دی اکسیدکربن از طریق هوا حفاظت کنید.

تیتراسیون را با سدیم هیدروکسید 1 نرمال ادامه دهید تا زمانی که pH به 8/8 برسد. حجم مصرفی از سدیم هیدروکسید 1 نرمال تا به اینجا را محاسبه کنید و آن را (B) بنامید. اگر (A) برابر یا بزرگتر از 2(B) بود، هر 1 میلی لیتر از حجم (B) سدیم هیدروکسید معادل با 9/163 میلی گرم از تری سدیم فسفات خواهد بود. اگر (A) کمتر از 2(B) بود، هر 1 میلی لیتر از حجم (A)-(B) سدیم هیدروکسید معادل با 9/163 از تری سدیم فسفات خواهد بود.

 

فروش تری سدیم فسفات:
برای خرید این محصول و آگاهی از قیمت آن با شماره های موجود در بخش تماس با ما، تماس بگیرید.

آنالیز تری سدیم فسفات

چه مواد شیمیایی خاصیت ضد خوردگی برای فلزات دارند؟

یک نظر برای «آزمایش تعیین درصد خلوص تری سدیم فسفات»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *