سنجش خلوص آهن کلراید

شناسایی کیفی بوراکس

بوراکس یک پودر کریستالی شفاف سفید یا بی رنگ و بدون بو است که محلول آن قلیایی است. برای شناسایی کیفی این محصول می توان به طریق زیر عمل کرد:

  • حداکثر مقدار فلزات سنگین در این محصول، % 0/002 است.
  • در صورت وجود ناخالصی در این محصول، احتمالا به صورت سدیم کربنات یا اسید بوریک خواهد بود. برای اطمینان از نبود ناخالصی سدیم کربنات، میلی لیتر از محلول بوراکس (نسبت 1 به 20 در آب) را در یک لوله آزمایش بریزید. 1 میلی لیتر هیدروکلریک اسید 3 نرمال به آن اضافه کنید: هیچ گازی نباید از آن خارج شود یا هیچ تغییری مشاهده شود.
  • بوراکس از یک اسید ضعیف و یک باز قوی بدست می آید، بنابراین محلول آبی آن می تواند با استفاده از یک محلول هیدروکلریک اسید استاندارد آزمایش شود. برای اطمینان از درصد خلوص این محصول، 3 گرم از بوراکس را در 50 میلی لیتر آب حل کنید. چند قطره شناساگر متیل قرمز به آن بیفزایید و آن را با هیدروکلریک اسید 0.5 نرمال تیتر کنید. هر 1 میلی لیتر از هیدروکلریک اسید معادل با 72/84 میلی گرم از بوراکس می باشد.
  • 10 میلی لیتر از بوراکس را با 10 میلی لیتر آب مقطر مخلوط کنید و 2 قطره شناساگر متیل قرمز به آن بیفزایید. محلول را با هیدروکلریک اسید 2 نرمال تیتر کنید، رنگ محلول از زرد به صورتی- نارنجی تغییر می کند. حجم هیدروکلرک اسید مصرفی را یادداشت کنید. محلول را به دمای جوش برسانید و دوباره خنک کنید. 4 گرم مانیتول و 2 قطره فنل فتالئین اضافه کنید. رنگ محلول در این مرحله صورتی می شود. اکنون محلول را با سدیم هیدروکسید 1 نرمال تیتر کنید تا رنگ آن از صورتی به زرد و مجددا به صورتی تغییر کند. حجم سدیم هیدروکسید مصرفی را یادداشت کنید. اگر بوراکس خالص باشد، حجم هیدروکلریک اسید 2 نرمال مصرفی تقریبا با حجم سدیم هیدروکسید مصرفی برابر خواهد بود. در صورت وجود ناخالصی سدیم کربنات، حجم مصرفی هیدروکلریک اسید 2 نرمال از سدیم هیدروکسید 1 نرمال بیشتر خواهد شد (چون علاوه بر بوراکس، سدیم کربنات ناخالص نیز با هیدروکلریک اسید واکنش می دهد). در صورت وجود ناخالصی اسید بوریک، حجم سدیم هیدروکسید 1 نرمال مصرفی از هیدروکلریک اسید 2 نرمال بیشتر خواهد شد (چون اسید بوریک نیز با سدیم هیدروکسید واکنش می دهد).  در این روش، هر 1 میلی لیتر از هیدروکلریک اسید معادل با 35/95 میلی گرم از بوراکس خواهد بود.

 بوراکس دکا

بوراکس پنتا 

یک نظر برای «آزمایش تعیین درصد خلوص بوراکس»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *