شناسایی کیفی اسید اگزالیک

برای شناسایی کیفی اسید اگزالیک می توان به طریق زیر عمل کرد:

اسید اگزالیک در اثر گرم کردن، تصعید می شود.

به 1 میلی لیتر از محلول اسید اگزالیک، 2 قطره اسید سولفوریک و 1 میلی لیتر محلول پتاسیم پرمنگنات اضافه کرده و گرم کنید. رنگ صورتی محلول ناپدید می شود.

مقدار فلزات سنگین در این محصول نباید بیش از 20 میکروگرم بر گرم باشد.

مقدار آرسنیک در این محصول نباید بیش از 4 میکروگرم بر گرم باشد.

محلول قلیایی اسید اگزالیک (نسبت 1 به 10) را با افزودن شناساگر آمونیاک و 1 میلی لیتر محلول کلسیم کلرید (نسبت 3 به 40) تهیه کنید. باید یک رسوب سفیدرنگ تشکیل شود.

مقدار سولفات در این محصول نباید بیش از % 077/0 باشد. برای بررسی این موضوع، 1 گرم اسید اگزالیک را وزن کرده و 20 میلی لیتر آب و 1 میلی لیتر محلول کربنات سدیم بدون آب (نسبت 1 به 8) به آن اضافه کنید و اجازه دهید در یک حمام آب بخار شود. آن را به تدریج گرم کرده و تا دمای 700- 600 درجه سانتی گراد حرارت دهید. به باقیمانده آن، 10 میلی لیتر آب و 5/0 میلی لیتر اسید نیتریک اضافه کنید، بجوشانید و 2 میلی لیتر اسید هیدروکلریک اضافه کنید و اجازه دهید تا در یک حمام آب تبخیر شود. درصد ماده باقیمانده را محاسبه کنید.

برای اطمینان از درصد خلوص این محصول:

 1 گرم از اسدی اگزالیک را وزن کرده و در آب حل کنید تا دقیقا به حجم 250 میلی لیتر برسد. 50 میلی لیتر از این محلول را بردارید و 3 میلی لیتر اسید سولفوریک به آن اضافه کنید. تا دمای 80 درجه سانتی گراد گرم کنید و در حین گرم کردن با پتاسیم پرمنگنات mol/l 1/0 تیتر کنید. هر 1 میلی لیتر از پتاسیم پرمنگنات معادل با 303/6 میلی گرم از اسید اگزالیک خواهد بود. 

فروش اسید اگزالیک

آنالیز اسید اگزالیک

یک نظر برای «آزمایش تعیین درصد خلوص اگزالیک اسید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *