تعیین درصد خلوص سدیم لوریل سولفات

تشخیص خلوص سدیم لوریل سولفات:

از ماده ی مورد نظر g 0.2 ± g 5، تا نزدیک ترین mg 1، وزن کرده و در فلاکس شیشه ای دایره ای با حجم ml 250 با می ریزیم. دقیقا ml 25 از محلول استاندارد حجمی سولفوریک اسید (mol/l 1) را به آن اضافه می کنیم. و با استفاده از کندانسور مایع عمل رفلاکس را انجام می دهیم. در طول 5 تا 10 دقیقه ی اول، محلول غلیظ شده و تمایل به تشکیل حباب دارد. می توان با حذف منبع گرم و چرخاندن محتوای فلاسک از این اتفاق ممانعت کرد.

جهت جلوگیری از تشکیل حباب زیاد، بجای رفلاکس، محلول را در حمام آب جوش به مدت 60 دقیقه گذاشت.

پس از 10 دقیقه ی دیگر، محلول شفاف گشته و تشکیل حباب متوقف می گردد. برای 90 دقیقه ی دیگر عمل رفلاکس را انجام می دهیم.

منبع گرما را حذف کرده، فلاسک را سرد می کنیم و با دقت کندانسور را با ml 30 اتانول و به دنبال آن آب شستوشو می دهیم.

قطرات کمی از فنول فتالئین را اضافه کرده و با محلول سدیم هیدروکسید تیتر می کنیم.

ml 25 از محلول سولفوریک اسید (محلول استاندارد حجمی mol/l 1) را با محلول سدیم هیدروکسید (mol/l 1)  بعنوان نمونه ی بلانک تیتر می کنیم.

خلوص (τ)، برحسب درصد جرمی، سدیم لوریل سولفات را با استفاده از فرمول زیر محاسبه می گردد:

.

که در آن:

V0 حجم، برحسب میلیلیتر، محلول سدیم هیدروکسید مورد استفاده برای تست بلانک.

V1 حجم ، برحسب میلی لیتر، محلول سدیم هیدروکسید مورد استفاده برای تست درصد سدیم لوریل سولفات.

C0 غلظت دقیق محلول سدیم هیدروکسید برحسب مول NaOH در لیتر.

M1 جرم برحسب گرم، مورد استفاده برای تشخیص درصد سدیم لوریل سولفات

برای خرید سدیم لوریل سولفات با ما در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *